Home Informatie Introductieduik Opleidingen ActiviteitenAannamebeleid vrijwilligers Aqua FunAqua Fun hanteert een aannamebeleid voor vrijwilligers. In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen.


Het is uitermate belangrijk dat onze (jeugd)leden en overige betrokkenen, onbezorgd aan verenigingsactiviteiten kunnen deelnemen en dat ze bij instructeurs,  begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij alleen met geschikte vrijwilligers werken.


Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

Het kennismakingsgesprek

Bekend maken met de Gedragscode Aqua Fun

Verplichte ondertekening gedragsprotocol door alle vrijwilligers

Indien van toepassing controle van diverse referenties (bijvoorbeeld de vereniging(en) bellen waar vrijwilliger vandaan komt)

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is verplicht voor alle instructeurs.


Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze duikvereniging te ambiëren.

Download PDF