Home Informatie Introductieduik Opleidingen Activiteiten


 


Protocol Aqua Fun


Onderstaand protocol is een samenvatting van het Protocol verantwoord onderwatersport in de 1,5 meter samenleving (opgesteld door NOB en PADI en hierna: Protocol verantwoord onderwatersport). Waar nodig/wenselijk is een vertaling gemaakt naar de situatie van Aqua Fun.Aanvullende maatregelen voor veilig duiken

Sportduikers zijn opgeleid om met risico’s om te gaan. De besmetting met Corona is een extra risico dat vraagt om maatregelen en aanpassingen. Specifiek ter aanvulling van de algemene RIVM-regels:


1. Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis!

2. Heb je corona (COVID-19) gehad of enige twijfel over je duik-fitheid, raadpleeg je huis- of keuringsarts.

3. Gezondheidskeuringen: indien verlopen, volg regels van jouw duikorganisatie.

4. Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen, behalve onder water.

5. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden naar het zwembad of duikstek. Anders reis apart.

6. Voor >18 jaar. Vermijd groepsvorming van 3 of meer personen indien 1.5 meter afstand boven water niet gewaarborgd kan worden.

7. Gebruik anti-fog middel om het beslaan van het masker te voorkomen.

8. Houd je aan de Richtlijnen voor Veilig gedrag en gebruik duiklocaties (bijlage II van het Protocol verantwoord onderwatersport). Zie ook buitenduiken op eigen gelegenheid in het protocol van Aqua Fun.

9. Vermijd situaties waar extra risico bestaat op duik- of decompressie-ongevallen, blijf binnen de nul tijden!

10. Verlaat direct na het omkleden de sport-/duiklocatie.

11. Bij het verlopen van een keuring: neem contact op met keuringsarts en/of verzekering voor advies.Buitenduiken op eigen gelegenheid

1. Duikers komen met eigen vervoer naar de duiklocatie. Als het twee duikers betreft uit hetzelfde gezin dan kunnen ze met elkaar meerijden. In andere gevallen rijden de afzonderlijke duikers met de eigen auto naar de duikplaats.

2. Op de duikplaats wordt geparkeerd zodat onderling minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Volg daarbij de aanwijzingen van de gemeente/eigenaar. Voor veilig parkeren zie ook bijlage II van het protocol verantwoord onderwaterport.

3. Als bij het omkleden hulp nodig is, dan kan dit eventueel een gezinslid doen. Is dit niet mogelijk dan alleen helpen met ademautomaat in de mond en duikmasker op. Voor de duikvoorbereiding wordt 1,5 meter afstand gewaarborgd (denk buddycheck, briefing, etc.), conform de geldende protocollen voor sportduiken.

4. Bij de wandeling naar de instap en terug naar de auto houden we een afstand tot elkaar van minimaal 1,5 meter.

5. Er wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Is dit niet mogelijk dan geven we elkaar voorrang en passeren we elkaar rug aan rug. Als dit laatste niet mogelijk is dan wordt het duikmasker op gezet en de ademautomaat ingedaan en kunnen twee duikers elkaar op die manier passeren.

6. Na de duik wordt de duikplaats zo snel mogelijk verlaten. Samenscholing moet voorkomen worden.Aangepaste procedures opleidingen

1. Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen, zodat je indien nodig uitrusting of handen kunt desinfecteren.

2. De opleidingen worden zodanig ingericht dat de 1,5 meter afstand boven water gewaarborgd kan worden. Denk hierbij in ieder geval aan aanpassingen bij uitvoeren van: de buddycheck, (de)briefing, in het water gaan en uit het water komen, meehelpen met het aan- en uittrekken van de uitrusting.

3. Theorielessen/ droge contactmomenten gebeuren zoveel mogelijk via e-learning. Indien de instructeur aanvullende theorielessen nodig acht in het clubgebouw, wordt dit zodanig ingericht dat 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven. De instructeur doet dit in overleg met en na toestemming van het bestuur Aqua Fun.

4. Vermijd opleidingssituaties en oefeningen waarbij een grotere kans bestaat op duik- of decompressieongevallen om onnodige druk op de gezondheidszorg te voorkomen.

5. Bij opleidingssituaties en verplichte oefeningen in een cursus waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, zoekt de instructeur uit welke alternatieven de NOB hiervoor voorschrijft en past deze, waar mogelijk, toe.

6. Bij opleidingssituaties en verplichte oefeningen waarbij uitrusting gedeeld moet worden, zoekt de instructeur uit welke alternatieven de NOB hiervoor voorschrijft en past deze, waar mogelijk toe.

7. Het ontbreken van alternatieven kan in geen geval een reden zijn je niet aan de 1,5 meter afstandsregel en hygiëneregels te houden.Uitleen/ verhuur en gebruik (duik)apparatuur en uitrusting

1. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van eigen apparatuur en uitrusting.

2. De uitwisseling van apparatuur en uitrusting wordt zo veel mogelijk beperkt.

3. De ruimte met uitleenmateriaal mag uitsluitend betreden worden na overleg en toestemming van de voorzitter commissie materiaal (Rob Mank).

4. Houd terugkomend materiaal gescheiden van ander materiaal totdat deze is gedesinfecteerd.

5. Reinig en desinfecteer apparatuur en uitrusting. Meer informatie hierover is te vinden in het Protocol verantwoord onderwatersport, bijlage I.

6. Een duiker in opleiding zonder eigen uitrusting ontvangt dezelfde set voor de hele cursusduur. Het passen en in orde maken van de duikuitrusting gebeurt op afspraak in overleg met de instructeur en de voorzitter commissie materiaal.Vullen cilinder op de vereniging

Naast de gebruikelijke afstand maatregelen wordt in het protocol onderwatersport rekening mee gehouden dat het virus overdraagbaar is via de (kraan van) een duikcilinder en via de aansluiting en de bediening van de compressor. Daartoe gelden de volgende voorschriften:


1. Het vullen van de cilinder kan op afspraak op vrijdagavond. Via de whatsapp-groep kun je aangeven dat je jouw cilinder wil laten vullen. Bij grote belangstelling zal/zullen de aanwezige vulmeester(s) eventueel een tijdslot toewijzen.

2. Je plaatst de cilinder op aanwijzing van de vulmeester bij de voordeur. Het is niet toegestaan het clubgebouw te betreden (tenzij op uitdrukkelijke aanwijzing of met toestemming van de aanwezige vulmeester).

3. De aanwezige vulmeester(s) bewaart/bewaren ten allen tijden 1,5 meter afstand. Bij grotere drukte kunnen zij besluiten een eenrichtingsverkeer in te richten via de garagedeur. Ook in dit geval is het niet toegestaan het clubgebouw te betreden (tenzij op uitdrukkelijke aanwijzing of met toestemming van de aanwezige vulmeester).Hygiëneregels vullen cilinder en gebruik compressor

4. Ontsmet alle onderdelen van de compressor tenminste op de vulavond en zo vaak als nodig.

5. Was je handen voor bedienen van de compressor.

6. Ontsmet de kranen van duikflessen voordat ze aangesloten worden.

7. Vermijd direct contact met die delen waar ademlucht langs komt.

Download PDF